Move your mouse over me
Cégünk az alábbi szakterületekkel foglalkozik:

 

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, vagy az ügyfelek megbízása alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. A társadalmi változások folytán felértékelődött a szakértők szerepe az igazságszolgáltatásban. Egyre több az olyan büntető- vagy polgári peres eljárás, amelyben a bíróság az ügy eldöntése szempontjából fontos tényeket szakértő segítségével értékeli. Az igazságügyi szakértő a tevékenységét a jogszabályok rendelkezései, valamint a tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni. A szakértő a szakvélemény tartalmával összefüggésben nem utasítható. 20 éves igazságügyi szakértői tapasztalattal rendelkezem az alábbi szakterületeken:
 • építmények tűzvédelme,
 • ipari baleset-megelőzés,
 • tűzvizsgálat.
Ha a tűzvédelem területén peres ügye van, vegye igénybe igazságügyi szakértője segítségét!

 

A vállalkozásoknak tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha:
 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
A tűzvédelmi szabályzat a cég működésének alapdokumentuma, melynek tartalmaznia kell:
 1. a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 2. a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
 3. a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 4. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
 5. a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 6. a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
 7. a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
 8. a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;
 9. a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 10. a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
 11. a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).
A szabályzat készítését bízza szakemberre!

 

A munkáltatónak tevékenysége során gondoskodni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartásáról. Ha már elkészítette a tűzvédelmi szabályzatát, akkor azt ismertetni is kell a munkavállalókkal. A dolgozók munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteinek, a tűz esetén végzendő feladatainak megismertetése a tűzvédelmi oktatás és rendszeres továbbképzés keretében történik. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.

 

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

 

A tervezésre kerülő épületnek számtalan előírást, elvárást kell kielégítenie annak érdekében, hogy alkalmas legyen a hatósági engedélyezésre. Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műszaki leírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció. A tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti. A felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe venni a tűzvédelmi műszaki leírás elkészítéséhez.

Tűzvédelmi műleírás, dokumentáció, kiűrítési terv.

 1. 1. Az építési engedélyezési eljárás esetén a tűzvédelmi dokumentáció tartalma.
 2. 1.1. Műszaki leírás, ami tartalmazza:
 3. 1.1.1. a kockázati osztályba sorolásra,
 4. 1.1.2. a technológia tűzvédelmére,
 5. 1.1.3. az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,
 6. 1.1.4. a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra,
 7. 1.1.5. a hő és füst elleni védelem kialakítására,
 8. 1.1.6. a hasadó, hasadó-nyíló felületekre
 9. 1.1.7. a tűzoltósági beavatkozási feltételekre,
 10. 1.1.8. a kiürítésre, mentésre,
 11. 1.1.9. az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére,
 12. 1.1.10. a beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítására,
 13. 1.1.11. a biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldásokat.
 14. 1.2 Rajzi munkarészek a tűzvédelmi követelmények teljesítését bemutató
 15. 1.2.1. helyszínrajz,
 16. 1.2.2. alaprajz,
 17. 1.2.3. homlokzati rajz,
 18. 1.2.4. metszetrajz.

 

A tűzoltóságnál és a katasztrófavédelemnél eltöltött 20 éves tűzvédelmi hatósági tapasztalatokkal.

Számos esetben szükséges lehet a katasztrófavédelemmel történő egyeztetés.

 

Tűzvédelmi tanácsadója segítségével megelőzheti tűzvédelmi jogi problémák kialakulását.

Az építmények építése közben a kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket betartani, a tervezési hiányosságokat megszüntetni. A kiadásait mérsékelheti, a használatbavételi eljárást megkönnyítheti, ha idejében kér tanácsot, és az építkezés idején igénybe vesz tűzvédelmi tanácsadót.

 

A folyamatosan változó tűzvédelmi jogszabályok sűrűjében nehéz eligazodni. Ehhez nyújtok segítséget a naponta on-line frissített, CD-Complex Jogtárral. A jogszabályok pontos ismerete ma már nélkülözhetetlen.

 

A katasztrófavédelem hivatalból az alábbi esetekben vizsgálja a tűz keletkezési körülményeit:
 1. a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
 2. a tűzeset következtében haláleset történt,
 3. a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
 4. a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.
Ha a tűzoltóság a tűzesetet nem vizsgálja, megoldás, ha tűzvizsgáló szakértőt bíz meg a feladattal.

 

A vezető tervező cím birtokosa tervek ellenőrzését tervfelülvizsgálóként végezheti, tervtanácsokban vehet részt, tervellenőri tevékenységet végezhet.